Elastyczność

Doświadczenie

Entuzjazm

Optymalizacja

Dlaczego właśnie Eltelsat Instalacje?

Urządzenia i osprzęt elektryczny

 RBK -  Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy. To typ rozłącznika kompaktowego. Przystosowany do montażu na płycie a nie w rozdzielnicy. We wnętrzu  obudowy  umieszcza się zabezpieczenia, które można wyjmować bezdotykowo. Rozłącznik wyposażony jest w komory gaszeniowe.  Stosujemy najczęściej jako zabezpieczenie przedlicznikowe, w przypadku zasilania  budynku WLZ-em z linii napowietrznej. Montaż urządzenia wewnętrz (pod zadaszeniem). Instalacja  urządzeń tego typu tylko przez elektryka z uprawnieniami elektrycznymi, z uwagi na możliwość porażenia prądem i pracę bezpośredniuo pod napięciem (nN). Przybliżona cena zakupu dla modelu  ze zdjęcia (Apator RBK-00 160A) -  60,00 do 90,00 zł.