Elastyczność

Doświadczenie

Entuzjazm

Optymalizacja

Dlaczego właśnie Eltelsat Instalacje?

Podstawowe pojęcia elektryczne

Poniższe zestawienie definicji pomoże  Inwestorom , w  przybliżeniu  podstawowych zagadnień z dziedziny elektryki . 
 
Rozdzielnica budowlana  (erbetka) - Urządzenie to ma za zadanie dostarczyć zasilanie sprzętom wykorzystywanym na budowie.
Najczęściej jest wyposażane w gniazda 230 V oraz 400 V   (16A lub 32A) występuje w wielu konfiguracjach.
 
Wyłącznik nadmiarowoprądowy (eska) - element instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest przerwanie ciągłości obwodu, gdy prąd płynący w tym
obwodzie przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu. Wyłączniki te przeznaczone są do sterowania i zabezpieczenia przed skutkami przetężeń (przeciążeń i zwarć)
obwodów odbiorczych instalacji
 
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) - Wyłącznik różnicowoprądowy, potocznie różnicówka, wyłącznik przeciwporażeniowy, bezpiecznik różnicowoprądowy – elektryczne urządzenie zabezpieczające, które rozłącza obwód po wykryciu, że prąd elektryczny z niego wypływający nie jest równy prądowi wpływającemu
Optycznie jest to sygnalizowane "przeskoczeniem" dźwigienki umieszczonej na przedniej stronie jego obudowy - położenie górne załączone  -  dolne rozłączone.
Ponowne  włączenie po przesunięciu dźwigienki do góry. Najczęściej urządzenia wyposażane w przycisk "test". Przycisk należy uruchamiać co najmniej  raz na miesiąc. Jeśli przycisk nie realizuje swojej pracy ( przeskoku dżwigienki i wyłączenia obwodu) wyłącznik RCD należy wymienić.
 
Rozłącznik izolacyjny  (FR) - wykorzystywany jako główny rozłącznik, niezbędny przy łączeniu pracach w rozdzielnicy, dla bezpieczeństwa, przed ewentualnym porażeniem,
rozłącza wszystkie doprowadzone fazy, lub opcjonlnie również N. Jest urządzenie prostym, rozłączenie tylko mechaniczne - inaczej niż przy eskach czy RCD.
Jest zawsze montowany jako pierwszy od strony wejścia zasilania do rozdzielnicy. Układ jest rozłączony gdy dźwignie są na dole i widoczne jest oznaczenie koloru zielonego.
 
Ogranicznik przepięć   (odgromnik) - aparat przeznaczony do przewlekłej aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami, 
w wyniku wyładowań atmosferycznych bądź na skutek awarii sieci elektroenergetycznej, czas trwania i częstotliwość prądu następczego.
W domach jednorodzinnych ograniczniki napięć powinno się stosować typu B + C (klasa 1 i 2). Gdzie zastosowany jest iskiernik oraz warystor.
 
Konwerter satelitarny   - to urządzenie do  odbioru sygnału satelitarnego odbitego od czaszy anteny telewizji satelitarnej.
Konwertery to urządzenia aktywne posiadające układ elektroniczny, który jest zasilany i sterowany z podłączonego tunera satelitarnego.
Zakres częstotliwości konwerterów do: 10,7–12,75 GHz. Istnieje kilka rodzaji konwerterów do zastosowań domowych : Twin, Quattro, Octo, Quad,
 
Multiswitch satelitarny - jest to urządzenie, które razem z konwerterem satelitarnym typu Quattro,
służy do transmisji telewizyjnej telewizji kablowej z satelity anteny do wielu odbiorników TV-SAT. Na wejściu do produkcji możemy podać sygnał SAT jak i DVB-T.
 
Przyłącze elektryczne - jest to urządzenie lub zespół łączący sieć energetyczną niskiego napięcia z instalacją odbiorczą.
W bazie danych można znaleźć główny obiekt budowlany układ oraz pomiarowy służący do rozliczeń z Zakładem Energetycznym za dostawę energii elektrycznej.
Wartość wsparcia technicznego (przedlicznikowego) określona jest
w "Warunkach Technicznych Przyłączenia" i uzależniona jest od przyłączenia przyłączenia do przyłączenia.
Wysokość mocy przyłącza określa wnioskodawca (właściciel nieruchomości).
 
Rozdzielnica -  element sieci elektrycznej części elektryczne i podzespoły, narzędzia do: diagnostyczne, przerywania oraz analizy,
elektryczne i ich testy diagnostyczne i regulacyjne. Urządzenia instaluje się najczęściej na szynie DIN TH35.
 
Szyna DIN TH35  (wspornik montażowy) -  staramy się aby wszystkie aparaty montowane modułowo  w rozdzielnicy (w budynkach mieszkalnych)
miały możliwość montażu na tego rodzaju szynie.  Jest to obecnie najpopularniejzse i najefektywniejsze rozwiązanie.
W szyny DIN najczęśćiej są standardowo wyposażone rozdzielnice elektryczne.
 
CCTV   -  to zespół wspomagający odbiór, przetwarzanie, archiwizowanie oraz połączenie obrazu i dźwięku w obiektach monitorowanych.
Jest na wykorzystaniu  w firmach i obiektach użyteczności publicznej, coraz częściej trafia także do prywatnych domów oraz budownictwa wielorodzinnego.
Skrót CCTV pochodzi z j.angielskiego od pierwszych liter słów Closed Circuit Television,
co przetłumaczyć jako telewizja przemysłowa, monitoring wizyjny, wideonadzór, 
 
WLZ -   Wewnętrzna linia zasilająca - linia elektryczna pośrednicząca do przesyłu energii elektrycznej, naprawy kosztów sprzedaży hurtowej.
Linia może być naziemna lub podziemna.
 
UTP   (Skrętka)  - rodzaj przewodu sygnałowego służącego do wyboru informacji, który jest zbudowany z jednej lub większej liczby par kabli skręconych
ze sobą w celu eliminacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych.
 
Napięcie - notowania przewodników lub przewodników w instalacji elektrycznej, albo "notowania przewodników".
a inny przewodem lub punkt, Potencjał "ziemi" przyjmuje się za równy zeru.
W systemie przewodnim, napięcie pomiędzy przewodem każdej z faz a ziemią wynosi 230 V, a pomiędzy przewodami pomiędzy 400 V (volt).
 
Prąd zwarcia - prąd płynący w instalacji w wyniku uszkodzenia zasilania, osprzętu lub awaryjnego.
 
Przewód roboczy - w normalnych warunkach pracy znajduje się pod napięciem i przewodzi prąd roboczy -
oznaczany jest dużą literą L i cyframi od 1 do 3;  czyli  L1, L2, L3.
 
Przewód neutralny - (zerowy) w normalnych warunkach mogący znaleźć się pod napięciem;
przewodzący prąd roboczy w obwodach jednofazowych, oznaczany dużą literą N.
 
Przewód ochronno-neutralny -  (PEN) – przewód łączący funkcje przewodu ochronnego uziemiającego oraz przewodu neutralnego N. Przewód ten stosowany jest w układach sieciowych TN-C, a najczęściej już w rozdzielnicy budynkowej rozdzielany jest na przewody PE i N. 
 
Uziom – metalowa elektroda lub zespół elektrod umieszczonych w wilgotnej warstwie gruntu, zapewniający połączenie przedmiotów uziemianych i gruntu z możliwie małą rezystancją. Jeżeli prace elektryczne są zaplanowane od początku inwestycji budowlanej, mamy możliwośc utrworzenia uziomu fundamentowego w postaci taśmy albo pręta stalowego zatopionego w betonowym fundamencie do celów uziemienia.
 
Styk ochronny -  (bolec) element gniazda wtykowego lub innego wyposażenia, służący do przyłączenia przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego.
 
Złączki ZUG - złączka uniwersalna gwintowa , mogą być również wykonane w wersji bez gwintu -
samozaciskane. Stosuje się je w rozdzielnicach w celu uzyskania funkcjonalnych i bezpiecznych połączeń przewodów elektrycznych między urządzeniami elektrycznymi.
To z nich wykonuję się tzw. listwy przyłączeniowe przeważnie oznaczone jako X1, X2 itd. Nie jest konieczna do wykonania każdej rozdzielnicy.
 
Przekaźnik bistabilny -  Przekaźnik bistabilny 230V pozwala na szybką i łatwą instalację dowolnej ilości łączników, które zarządzać mogą wspólnym źródłem światła (odbiornikiem).
Bistabilny przekaźnik pozwala zrezygnować ze stosowania łączników schodowych i krzyżowych, a zastosować wszędzie jeden i taki sam łącznik chwilowy (dzwonkowy).
 
Puszka -  jest to element osprzętu elektroinstalacyjnego, który służy nam do zabezpieczania połączeń elektrycznych przed działaniem czynników zewnętrznych oraz montażu osprzętu elektrycznego tj. gniazdek, łączników, itd. Obecnie puszka elektryczna spełnia w/w funkcje jednocześnie z uwagi na optymalizację ilości dodatkowych połączeń elektrycznych w instalacjach budynkowych.
 
Kostka -  element elektroinstalacyjny służący do łączenia przewodów. Bardzo popularny i tani, jednak coraz częściej wypierany poprzez zastosowanie droższych ale bezpieczniejszych  złączy typu " WAGO".
 
Probówka (próbnik) -   urządzenie wyglądające jak śrubokręt ,można  nim  w prosty sposób sprawdzić czy na przewodzie, w obwodzie, w gniazdku czy na zacisku jakiegoś urządzenia znajduje się napięcie elektryczne. Wystarczy płaską końcówkę przyłożyć do elementu przewodzącego, a element “guzik” z drugiej strony dotknąć palcem. Jeżeli element jest pod napięciem np. 230 V to zamieszczona w środku neonówka powinna zaświecić. Dla bezpieczństwa warto próbę poprzedzić przyłożeniem próbnika do pewnego obwodu celem sprawdzenia czy próbnik właściwie reaguje.
 
Denso - taśma antykorozyjna do zabezpieczanie połączeń podziemnych uziemień (skręcane ,spawane, zgrzewane) przed korozją ziemną i elektrochemiczną, dzięki czemu połączenie nie traci swoich parametrów przez długie lata.