Elastyczność

Doświadczenie

Entuzjazm

Optymalizacja

Góra przyczyn  - Dlaczego właśnie my!

   W Eltelsat Instalacje  masz pewność,  że na wszystkich etapach prac  elektrycznych pracujemy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, normami PN-IEC 60364, PN-HD oraz przepisami Prawa Budowlanego i Energetycznego.

W celu zapewnienia zgodności  wykonywanych prac z obowiązującymi  w Polsce normami pracujemy na renomowanych  i certyfikowanych  urządzeniach i narzędziach elektrycznych. Bo każdy detal  dla bezpieczeństwa Twojej  instalacji ma znaczenie.

 

Jak działamy