Elastyczność

Doświadczenie

Entuzjazm

Optymalizacja

Dlaczego właśnie Eltelsat Instalacje?

Certyfikaty / Uprawnienia

 

 

 

   Nasi specjaliści posiadają uprawnienia elektryczne do 1kV w zakresie eksploatacji, dozoru wraz z pomiarami wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

 

   Ponadto posiadamy uprawnienia elektryczne budowlane wydawane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB).