Elastyczność

Doświadczenie

Entuzjazm

Optymalizacja

Dlaczego właśnie Eltelsat Instalacje?

Certyfikaty/Uprawnienia

N

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia elektryczne do 1kV w zakresie eksploatacji, dozoru wraz z pomiarami wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

 

Ponadto posiadamy uprawnienia elektryczne budowlane wydawane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa